Dofinansowanie na ocieplenie domu – kto i jak może z niego skorzystać?

Wymiana przestarzałego pieca na nowy i ocieplenie budynku mogą znacząco ograniczyć zapotrzebowanie energetyczne domu, a zatem przyczynić się do zmniejszenia wydatków na ogrzewanie. Kompleksowe prace termomodernizacyjne nierzadko wiążą się jednak dla inwestora ze znacznym kosztem. Na szczęście od 2018 roku, zostając beneficjentem programu Czyste Powietrze, może on liczyć na finansową pomoc państwa w tej kwestii. W niniejszym wpisie podpowiadamy, jak dostać dofinansowanie do ocieplenia budynku w ramach programu i kto dokładnie może skorzystać z rządowych środków. Zapraszamy do lektury!

Dla kogo dofinansowanie na ocieplenie domu?

Podstawowe dofinansowanie na ocieplenie domu, przeprowadzane w ramach termomodernizacji budynku, przysługuje właścicielom  i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, których dochód roczny nie wynosi więcej niż 100 tys. zł. Gdy natomiast chodzi o zwiększony zakres pomocy finansowej, jest on zarezerwowany dla:

  • właścicieli domów, których miesięczne zarobki nie przekraczają 1960 zł;
  • właścicieli domów, w sytuacji gdy dochód miesięczny w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie jest wyższy niż 1400 zł.

Inwestorzy mogą uzyskać rządowe dofinansowanie na ocieplenie budynku, decydując się na wszczęcie jednego z wyszczególnionych przez regulamin przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Opcja pierwsza zakłada wymianę przestarzałego domowego źródła ciepła na paliwo stałe na  gruntową pompę ciepła lub pompę w wariancie powietrze-woda oraz przeprowadzenie dodatkowych prac modernizacyjnych, w tym m.in. zakupu i montażu elementów zwiększających izolacyjność budynku. W tym przypadku dofinansowanie na ocieplenie może dotyczyć także instalacji energooszczędnych okien, drzwi czy wymiany bramy garażowej. Gdy inwestor zdecyduje się dodatkowo na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, może uzyskać maksymalnie 30 tys. zł dotacji. Jeśli nie – 25 tys. zł. Kwoty te dotyczą podstawowego poziomu wsparcia. W ramach pomocy zwiększonej wynoszą one analogicznie 37 tys. i 32 tys. zł.  Podwyższone dofinansowanie przysługuje w tym przypadku również osobom, które zdecydują się na montaż kotłowni gazowej.

W ramach opcji drugiej właściciel domu może zdecydować się na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na źródło inne niż pompa ciepła, a także wprowadzić szereg zmian wpływających dodatnio na efektywność energetyczną budynku (takich jak wymiana okien i drzwi zewnętrznych, montaż wentylacji mechanicznej czy przeprowadzenie audytu energetycznego). Tak jak w poprzednim przypadku większa kwota dofinansowania ocieplenia domu przysługuje inwestorowi wtedy, gdy zdecyduje się on na założenie instalacji fotowoltaicznej (25 tys. zł w porównaniu do standardowych 20. tys. zł).

Jeśli natomiast chodzi o trzecią opcję termomodernizacyjną, dedykowana jest ona właścicielom budynków, którzy w przeszłości wymienili już źródło ciepła, a teraz decydują się wyłącznie na inne działania mające na celu uczynienie domu bardziej energooszczędnym. W takich okolicznościach dofinansowanie na ocieplenie może wynieść maksymalnie 10 tys. zł dla beneficjentów uprawnionych do skorzystania z podstawowego wymiaru wsparcia oraz 15 tys. zł. dla osób, którym przysługuje podwyższona dotacja.

Dofinansowanie do ocieplenia Czyste Powietrze

Czyste Powietrze, program rządowy dzięki któremu możliwe staje się uzyskanie  dofinansowanie do ocieplenia domu jednorodzinnego w 2020 roku to priorytetowa inicjatywa rządu stanowiąca odpowiedź na narastający kryzys klimatyczny. W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z wysokich dotacji na wymianę pieców oraz inne przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie energooszczędności budynku. Beneficjenci programu zyskują na wiele różnych sposobów. Nie tylko przyczyniają się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, którym wszyscy oddychamy i otrzymują wysokie dofinansowanie do  termoizolacji domu, lecz mogą także znacząco ograniczyć rachunki za ogrzewanie.

Warto jednak pamiętać, że w 2020 roku zaszły pewne istotne zmiany w regulaminie programu. Dotyczą ona nie tylko kryterium przyznawania dotacji i wysokości wsparcia, lecz także samej procedury ubiegania się o dofinansowania ocieplenia budynku i wymiany źródeł ciepła.

Jak uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu?

Inwestor, który pragnie zostać beneficjentem programu Czyste Powietrze, może złożyć wniosek o dofinansowanie na ocieplenie domu (termomodernizację) za pomocą portalu gov.pl. W tym celu powinien on wygenerować i wypełnić wniosek, a następnie podpisać go za pomocą podpisu zaufanego lub kwalifikowanego. Do wniosku należy również dodać wymagane załączniki w formie podpisanych skanów.

Jak jednak uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu, jeśli nie posiadamy profilu zaufanego? Wnioskodawca może dopełnić wszelkich formalności, korzystając z Portalu Beneficjenta  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla województwa, w którym znajduje się dany dom. W tym celu musi on za pośrednictwem portalu pobrać wniosek, wypełnić go i podpisać, a następnie dostarczyć w formie papierowej do filii WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie na ocieplenie domu nadal składać można metodą tradycyjną, dostarczając dokument oraz niezbędne załączniki wyłącznie w formie papierowej do siedziby WFOŚiGW w odpowiednim województwie.

Jak już wspominaliśmy, procedura ubiegania się o dofinansowanie na ocieplenie domu wymaga dołączenia do wniosku wskazanych w regulaminie załączników, z których najważniejsze są dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody. W niektórych sytuacjach nieodłączny może również okazać się audyt energetyczny domu, dokument poświadczający prawo własności wnioskodawcy do budynku, który ma zostać objęty modernizacją oraz informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych innych osób (np. współwłaścicieli domu). Więcej informacji na temat załączników inwestor z łatwością znajdzie na witrynach WFOŚiGW

Dzięki zmianom wprowadzonym w regulaminie programu Czyste Powietrze w 2020 roku wszyscy ci, którzy do tej pory zastanawiali się, jak otrzymać dofinansowanie na ocieplenie domu, mają okazję skorzystać z uproszczonej i znacznie wygodniejszej procedury składania wniosków. Warto jednak pamiętać, że gdy chodzi o prace związane z ociepleniem – dofinansowanie nie przysługuje obecnie inwestorom, którzy dopiero budują domy.

Źródło: Krispol

Autor: Okna Szczecin

Szczecińska firma Dotflow powstała z zamiłowania do stron www. Świadczy usługi obsługi stron - w tym redakcji, pozycjonowania, optymalizacji SEO, utrzymania serwerów i domen. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta i pełnym zaangażowaniem.

Udostępnij ten wpis na:
Translate »
Share This