Okucia okienne – przeznaczenie i warunki użytkowania

 Okucia rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane, rozwierane i uchylne mają zastosowanie przy rozwieraniu i uchylaniu prostokątnych (choć nie tylko) skrzydeł okien jedno- i dwuskrzydłowych oraz drzwi balkonowych. Takie rozwiązania wykorzystuje się w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, ponieważ stwarzają następujące możliwości: przy rozwartym oknie szybkie przewietrzenie pomieszczenia, przy uchylonym-umiarkowane  wietrzenie, ciągłe szczelinowe wietrzenie, gdy skrzydło okna jest w pozycji zamkniętej z blokadą umożliwiającą wietrzenie, a także pełną szczelność okna lub drzwi balkonowych, gdy skrzydło jest w pozycji zamkniętej i zaryglowanej, wówczas nie występuje wymiana powietrza.

Zestaw okuć uchylno-rozwieranych może mieć zastosowanie także w oknach lub drzwiach balkonowych dwuskrzydłowych bez słupków (z tzw. ruchomym słupkiem). Okucie rozwierane skrzydła biernego po zamontowaniu w takim oknie lub drzwiach daje możliwość  rozwierania tego skrzydła w miarę potrzeby, natomiast skrzydła  nie wykorzystuje się do potrzeb wentylacji i wietrzenia pomieszczenia. Otwarcia skrzydła rozwieranego dokonujemy przede wszystkim podczas czynności związanych z konserwacją i myciem okien oraz gdy wymagana jest większa szerokość przejścia – w przypadku drzwi balkonowych dwuskrzydłowych. Odblokowanie i otwarcie skrzydła rozwieranego jest możliwe po wcześniejszym rozwarciu skrzydła rozwierano-uchylnego okna.

Dokonując wyboru  okuć należy dostosować się do zaleceń producenta dotyczących stosowania właściwych elementów okuć, w zależności od wymiarów, masy i funkcji skrzydła okiennego oraz opierać się na  diagramach przez niego opracowanych, określających między innymi zależności pomiędzy masą oraz wymiarami skrzydeł okien i drzwi balkonowych w powiązaniu z grubością zastosowanych przeszkleń.

Montaż  okuć rozwierano-uchylnych  w oknach i drzwiach balkonowych powinien odbywać się zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta, która powinna zawierać dobór i rozmieszczenie podzespołów i części składających się na kompletne okucie, a także wymiary listew napędowych z mechanizmem i listew przedłużających oraz rozwórek, określać tolerancje wykonania ramy skrzydła i ościeżnicy, punkty mocowania okuć oraz, jeżeli okucie jest dostarczane bez wkrętów, rodzaj wkrętów jaki należy stosować do mocowania. Wskazane jest stosowanie do montażu wkrętów dostarczonych przez dostawcę okuć. W instrukcji montażu powinny być zawarte warunki użytkowania i konserwacji okuć.  Istnieje potrzeba  przeprowadzania regularnej kontroli i oceny, czy poszczególne elementy okuć są mocno osadzone, a połączenia nie uległy poluzowaniu. Wpływa to znacząco na bezpieczeństwo użytkowników. W instrukcji powinny być zawarte przykłady wadliwego użytkowania, między  innymi poprzez:  chwytanie palcami za wrąb ościeżnicy lub skrzydła w trakcie zamykania okna, obracanie klameczkami przy uchylonym lub rozwartym skrzydle, umieszczenie przeszkody utrudniającej przemieszczanie skrzydła okiennego.

Działanie  okuć powinno zapewniać pełną integralność połączenia skrzydła z ościeżnicą okna lub drzwi balkonowych. To podstawowa zasada polegająca  na tym, że połączenie skrzydła z ościeżnicą powinno uniemożliwiać samoistne lub przypadkowe rozłączenie tych elementów w jakiejkolwiek pozycji eksploatacji.
Okucie rozwierano-uchylne wyposażone w blokadę obrotu klameczki nie powinno w żadnym przypadku pozwalać na zmianę pozycji klameczki, gdy skrzydło jest w pozycji rozwartej lub uchylonej. Ruch suwaków powinien być synchroniczny, a  zespół rozwórki okucia rozwierano-uchylnego w przypadku niewłaściwego użytkowania (jednoczesne rozwarcie i uchylenie skrzydła) powinien zapewnić bezpieczne utrzymanie skrzydła okna lub drzwi balkonowych, a także prawidłowe działanie okucia po doprowadzeniu do stanu właściwego.

Konstrukcja okucia rozwierano-uchylnego osadzonego w oknie lub drzwiach balkonowych powinna umożliwiać regulację położenia skrzydła względem ościeżnicy w dwóch kierunkach (pionie i poziomie) o wartości zgodnej z dokumentacją techniczną producenta, lecz nie mniejszej niż ± 2 mm.

Ponadto w celu zapewnienia regulacji siły docisku skrzydła do ościeżnicy, okucie powinno umożliwiać regulację położenia czopów zamykających we wszystkich punktach zamykania, również w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną producenta, lecz nie mniejszym niż ± 0,5 mm.

źródło: oknoserwis.pl

Autor: Okna Szczecin

Szczecińska firma Dotflow powstała z zamiłowania do stron www. Świadczy usługi obsługi stron - w tym redakcji, pozycjonowania, optymalizacji SEO, utrzymania serwerów i domen. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta i pełnym zaangażowaniem.

Udostępnij ten wpis na:
Translate »
Share This