Okucia okienne – rodzaje oraz normy użytkowania

Okna stanowią bardzo ważny  element każdego budynku, zarówno mieszkalnego, biurowego, hoteli , a także innych obiektów. Ich główną funkcją jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń, jak również regulacja wymiany powietrza. Aktualnie obserwujemy w budownictwie skłanianie się do zwiększania ilości i powierzchni okien w elewacjach budynków, co dostarcza więcej  naturalnego światła korzystnego dla oczu i będącego źródłem oszczędności.  Wyroby okienne muszą więc spełnić zadania, jakie  stawia się obecnie nowoczesnym rozwiązaniom architektonicznym, a znaczącą rolę spełniają tu  okucia, w tym głównie rozwierano-uchylne i ich odmiany. Produkują je firmy europejskie, cieszące się dobrą renomą. Niektóre z nich maja również zakłady produkcyjne w naszym kraju.

Okucia budowlane mające obecnie najszersze zastosowanie, są objęte normami europejskimi, wdrożonymi do Katalogu Polskich Norm, między innymi okucia do okien i drzwi balkonowych, objętych wieloczęściową normą europejską EN 13126, której  podstawową część stanowi norma PN-EN 13126-1:2006 „Okucia budowlane. Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych. Część 1: Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów okuć”.

W normie zaznaczono, iż ma zastosowanie tylko do okuć łączących ruchome skrzydło ze stałą ościeżnicą oraz sterujących otwieraniem i zamykaniem ruchomego skrzydła. Oznacza to, iż nie obejmuje urządzeń mocujących stosowanych do zespolenia lub zainstalowania okna stałego lub do trwałego zamontowania kompletnego okna w strukturze budynku.

W nowoczesnym budownictwie najczęściej stosowane są w oknach okucia rozwierano – uchylne, służące do otwierania i blokowania okien i drzwi balkonowych,  jednoklameczkowe (sterowane jedną ręką), najpierw możliwość rozwarcia dzięki zawiasom bocznym, potem możliwość uchylenia. Innym rozwiązaniem są okucie uchylno – rozwierane, również z użyciem klameczki – najpierw okno jest uchylane, a potem można dokonać rozwarcia (boczne zawieszenie). Ponadto mogą być montowane  w oknach  okucia tylko rozwierane (także boczne zawieszenie) – operując klameczką rozwieramy okno. Okucie tylko uchylne służą do otwierania, zamykania i ryglowania okna, w którym operowanie klameczką od pozycji zamkniętej pozwala tylko na uzyskanie możliwości uchylenia skrzydła.

Wymieniona wyżej norma obejmująca klasyfikację okuć rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i rozwieranych posiada dziewięciopozycyjny system kodowy, regulujący  następujące zagadnienia uszeregowane w pozycjach:

  • kategoria użytkowania
  • trwałość
  • masa
  • odporność ogniowa,
  • bezpieczeństwo użytkowania,
  • odporność na korozję,
  • zabezpieczenie,
  • odpowiednia część normy,
  • wymiary skrzydła próbnego.

NORMA PN-EN 13126-8 stawia wymogi i określa niezbędne badania, jakie należy przeprowadzić zajmując się produkcją okien z zastosowaniem wyżej wymienionych okuć. Wymagania obejmują: stabilność mechaniczną, trwałość, dopuszczalne tolerancje, odporność na obciążenia dodatkowe, minimalną odporność urządzenia zamykającego, odporność na korozję, odporność na dodatkowe badania.

Do przeprowadzania niezbędnych badań stosuje się odpowiednią aparaturę badawczą. Zgodnie z normą PN-EN 13126-8 badane okucia winny być zainstalowane w oknie próbnym, w oparciu o instrukcją mocowania opracowaną przez producenta i okno to producent powinien dostarczyć  instytutowi badawczemu wraz z rysunkami i niezbędnymi informacjami dotyczącymi instalowania okuć w oknie i drzwiach balkonowych. Takie badanie należy przeprowadzić w urządzeniu badawczym odpowiadającym funkcją i kształtem skrzydłu, do którego okucia są przeznaczone. Jednocześnie badany wyrób powinien spełniać zalecenia producenta odnoszące się do wymiarów i masy okna próbnego.

źródło: oknoserwis.pl

Autor: Okna Szczecin

Szczecińska firma Dotflow powstała z zamiłowania do stron www. Świadczy usługi obsługi stron - w tym redakcji, pozycjonowania, optymalizacji SEO, utrzymania serwerów i domen. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta i pełnym zaangażowaniem.

Udostępnij ten wpis na:
Translate »
Share This