Okna antywłamaniowe. Klasy odporności na włamanie RC i WK

Odporność na włamanie – klasy odporności (WK)

Okna  odporne na włamanie, nazywane potocznie  „antywłamaniowymi” winny posiadać właściwości pozwalające  na stawianie oporu przy próbie wtargnięcia do chronionego pomieszczenia w wyniku zastosowania przemocy fizycznej przy użyciu określonych z góry narzędzi, podczas której okno zostaje uszkodzone lub zniszczone. Niezbędnym warunkiem  uznania okna za element budynku odporny na włamanie jest spełnienie wymagań określonych norm europejskich.

Do katalogu Polskich Norm w roku 2006 wprowadzone zostały cztery normy tymczasowe, (tzw. prenormy ), z oznaczeniem ENV – PN-ENV 1628:2006, PN-ENV 1629:2006, PN-ENV 1630:2006 oraz PN-ENV 1627:2006, z których  trzy pierwsze stanowią normy badawcze, natomiast  czwarta jest  normą klasyfikacyjną, określającą zostały między innymi klasy odporności na włamanie. Norma PN-ENV 1627:2006 ustalała dla okien 6 klas odporności na włamanie, które oznaczono  cyframi od 1 do 6. Klasa 1 charakteryzuje się najmniejszą możliwą odpornością okna na włamanie, co oznacza brak wymagań w zakresie czasu oporu jaki powinny stawić na próby włamania ręcznego używając określonych narzędzi jak również  przeszklenia. Szczegółowe wymogi pochodzące z obowiązującej prenormy zaprezentowano w tabeli klas odporności na włamanie okien PCV .

Norma PN-ENV 1627:2006
Przewidywana klasa odporności
na włamanie okna PCV
Klasa odporności na włamanie
oszklenia według prEN 356
Wymagany czas oporu
w minutach na próbę
włamania przy użyciu
określonego zestawu narzędzi
1 (WK 1)Bez wymagańBrak wymagań
2 (WK 2)4 (P4A)3
3 (WK 3)5 (P5A)5
4 (WK 4)6 (P6B)10
5 (WK 5)7 (P7B)15
6 (WK 6)8 (P8B)20

Powyżej przedstawiona tabela  w kolumnie z przewidywanymi klasami odporności na włamanie okien, oprócz pochodzącego z polskiej normy oznaczenia cyfrowego zawiera w nawiasie również jej niemiecki odpowiednik, czyli klasę WK („Wiederstandsklasse”). Dla lepszego zrozumienia stawianych wymagań zarówno przez kupujących jak i sprzedających,  w kolumnie dotyczącej oszklenia klasy odporności  podawane w prenormie wyłącznie w postaci cyfr, uzupełniono powszechnie używanymi na naszym rynku określeniami odporności na włamanie szyb zespolonych.  Należy zaznaczyć, że okna  PCV dostępne na rynku osiągnęły w badaniach klasę odporności na włamanie nie wyższą niż druga.

Odporność na włamanie – klasy odporności RC

Po ponad 5 latach od wprowadzenia do katalogu Polskich Norm wcześniej wymienionych norm tymczasowych ENV, dnia 21 lipca 2011 roku  zastąpiono je następującymi czterema normami europejskimi:

  • PN-EN 1627:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Wymagania i klasyfikacja.
  • PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne.
  • PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne.
  • PN-EN 1630:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego.

Największe znaczenie ma tu norma klasyfikacyjna PN-EN 1627:2011 przynosząca  dwie ważne zmiany w postaci rozszerzenia jej zakresu również na takie wyroby budowlane jak ściany osłonowe i kraty oraz  wprowadzenia do obrotu pojęcie klas odporności na włamanie RC (skrót od angielskiego wyrażenia Resistance Class – klasa odporności). W praktyce określenia klas odporności na włamanie RC i WK są tożsame. W obrębie klasy drugiej RC2 wprowadzono  całkowicie nowy podział związany z charakterystyką oszklenia okna. Poniżej zaprezentowano tabelę  klasyfikacji według  dotychczasowej prenormy PN-ENV 1627:2006 oraz nową klasyfikację odporności na włamanie podawaną w normie europejskiej PN-EN 1627:2011, która uwzględnia ten podział.

Norma PN-ENV 1627:2006
Przewidywana klasa odporności
na włamanie okna PCV
Klasa odporności na włamanie
oszklenia według prEN 356
Norma PN-EN 1627:2011
Przewidywana klasa odporności
na włamanie okna PCV
Klasa odporności na włamanie
oszklenia według PN-EN 356
1 (WK1)Bez wymagańRC 1 NBez wymagań
RC 2 NBez wymagań
2 (WK2)4 (P4A)RC 24 (P4A)
3 (WK3)5 (P5A)RC 35 (P5A)
4 (WK4)6 (P6B)RC 46 (P6B)
5 (WK5)7 (P7B)RC 57 (P7B)
6 (WK6)8 (P8B)RC 68 (P8B)

Znaczenie badań odporności na włamanie okien PCV jest często pomijane – przy wyborze okien odporność inwestorzy pojmują najczęściej jako dobrą jakość okuć i szyb, w tym szyb zespolonych i nie przywiązują większej wagi do wprowadzonej klasy RC2N.

Należy tu przypomnieć, że okna PCV to wyroby budowlane, których wprowadzenie do obrotu powinno być zgodne z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Z jej treści wynika, że wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub aprobatą techniczną, czyli odpowiednim dokumentem odniesienia. Dla większości dostępnych na rynku okien PCV dokumentem odniesienia jest wdrożona w 2006 r. do katalogu Polskich Norm norma europejska PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap1:2012 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. W punkcie 4.23 przywołanej normy odnajdujemy zapis, z którego wynika, że po badaniu okna według norm EN 1628, EN 1629 i EN 1630 wyniki powinny być wyrażone zgodnie z normą EN 1627. Z tego powodu okna, dla których nie przeprowadzono badań odporności na włamanie, po pierwsze nie mogą być uznane za produkt posiadający tę właściwość, po drugie nie powinny być w ogóle przedmiotem obrotu.

Dokonując kosztownego zakupu, przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze świadectwem badań oraz dla uzyskania prawidłowości wyboru produktu  nawet z pełną treścią raportu klasyfikacyjnego, którego częścią jest świadectwo sporządzane każdorazowo przez jednostkę badawczą. Taki raport zawiera wszystkie informacje formalne i techniczne: o producencie, okuciach, oszkleniu, dane dotyczące konstrukcji okna, jego wymiarów, sposobu montażu, a więc wszystko to, co o produkcie warto i trzeba wiedzieć zanim zdecydujemy się na jego zakup. Należy wiedzieć, iż dla okien o różnej konstrukcji przeprowadza się odrębne badania próbek i należy się temu przyjrzeć dla sprawdzenia wiarygodności sprzedawców.

Montaż okien antywłamaniowych

Okna o określonej odporności na włamanie powinny być montowane według zaleceń instalacji pochodzących od producenta, co eliminuje możliwość podania jednego powszechnie obowiązującego sposobu wbudowywania okien antywłamaniowych, bowiem każdy z producentów może i powinien określić optymalne warunki montażu dla własnych konstrukcji (norma PN-EN 1627:2011 nie precyzuje szczegółowych rozwiązań technicznych w zakresie montażu okien antywłamaniowych, podaje tylko zalecenia dotyczące zawartości instrukcji producenta dotyczących zabudowy).  Instrukcja montażu wydana przez producenta powinna zawierać takie niezbędne informacje jak: szczegóły dotyczące otworów, podstawowych punktów do montażu produktu, opis elementów mocujących, miejsc mocowania zamków, zawiasów, wskazanie obszaru uszczelnienia zabezpieczającego między ściana i ramą  itp.

Przedstawione informacje mają dać właściwy obraz inwestorom dokonującym zakupu okien czy drzwi, jakie wymogi powinny spełniać te produkty, aby po ich zamontowaniu mogli osiągnąć choćby w części komfort bezpieczeństwa dla siebie i domowników. Z drugiej zaś strony właściwe wnioski winni wyciągnąć sprzedawcy skupiając się na przestrzeganiu norm, ponieważ  okresy deklaracji zgodności, reklamowane i prezentowane kupującym, dobiegły końca. Obie strony powinny pamiętać, iż klasę odporności okna na włamanie można ustalić wyłącznie poprzez badania laboratoryjne, ponieważ tylko takie wyniki są wiarygodne. Prezentacja produktów poparta dokumentacją opartą na obowiązujących producentów normach, ograniczy lub nawet wykluczy roszczenia z tytułu składanych reklamacji przez niezadowolonych klientów. W niedługiej perspektywie jest to klucz do sukcesu na tak konkurencyjnym rynku.

*EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

źródło: oknotest.pl

Autor: Okna Szczecin

Szczecińska firma Dotflow powstała z zamiłowania do stron www. Świadczy usługi obsługi stron - w tym redakcji, pozycjonowania, optymalizacji SEO, utrzymania serwerów i domen. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta i pełnym zaangażowaniem.

Udostępnij ten wpis na:
Translate »
Share This